LC Kerava lahjoitukset ja palvelutoiminta

Lions Club Kerava pyrkii aineellista tai muunlaista tukea myöntäessään pitämään kirkkaana mielessään tavoitteen olla osaltaan edesauttamassa omaa keravalaista yhteisöämme eri tavoin kohti parempaa huomista.

Tavoite on ylevä ja rajalliset resurssimme huomioon ottaen haastava, mutta edellä mainittu periaate kuitenkin ohjaa koko toimintaamme yleisellä tasolla.

Lahjoitukset

Kaikki Lions Club-toiminnassa kerätyt varat ohjataan lahjoituksina ja avustuksina oman paikkakunnan apua tarvitseville lapsille, nuorille ja vanhuksille. Kanavoimme lahjoituksia yhteistyössä yleishyödyllisten organisaatioiden kanssa ja pystymme reagoimaan joustavasti esim. ilmenneisiin erityistarpeisiin.

Toimintaperiaatteidemme mukaisesti yksittäiset henkilöt eivät voi olla suoraan tukemme kohteena. Lahjoituskohteistamme voit lukea kotisivujemme uutisvirrasta, jossa kerromme mihin kohteisiin keräämämme varat on ohjattu.

LC Kerava huomioi kuitenkin yksilöitä kouluissa ja oppilaitoksissa keväisin jaettavien stipendien avulla: Stipendit liittyvät eri teemoihin ja stipendien saajat määrittävät kunkin koulun tai oppilaitoksen opettajat keskuudessaan.

Yhtenä stipendimuotona keravalaisille kouluille LC Kerava otti vuonna 2009 stipendiohjelmaan mukaan myös kädentaitojen palkitsemisen. Tämä stipendi on suunnattu ammattikouluille ja vastaaville oppilaitoksille.

Palveluaktiviteetit ja tempaukset

Hyväntekeväisyystoimintamme ei rajoitu pelkästään taloudellisen tuen jakamiseen. Iso ja tärkeä osa toimintaamme ovat ns. palveluaktiviteetit. Niillä tarkoitetaan klubin jäsenten voimin tapahtuvaa talkootyötä tai siihen rinnastettavaa toimintaa. Siihen voi toki liittyä myös taloudellinen osuus esim. materiaalihankintojen muodossa.

Esimerkkejä palveluaktiviteeteistamme on kuusikymmenvuotisen taipaleemme varrella kymmeniä hautakivien oikomisesta autojen nopeusmittareiden tarkistamiseen poliisitutkalla. Esimerkkejä nykyistä ovat mm. jokavuotinen suojatiepäivystys elokuussa koulujen alkaessa ja kukkien istutustalkoo palvelutalo Hopeahovissa.