LC Kerava lahjoitukset

Kaikki Lions Club-toiminnassa kerätyt varat ohjataan lahjoituksina ja avustuksina oman paikkakunnan apua tarvitseville lapsille, nuorille ja vanhuksille. Kanavoimme lahjoituksia yhteistyössä yleishyödyllisten organisaatioiden kautta tai meille osoitettujen hakemusten pohjalta (kts linkki alla). Toimintaperiaatteidemme mukaisesti yksittäiset henkilöt eivät voi olla suoraan tukemme kohteena.

LC Kerava huomioi kuitenkin yksilöitä kouluissa ja oppilaitoksissa jaettavien stipendien avulla: Stipendit liittyvät eri teemoihin ja stipendien saajat määrittävät kunkin koulun tai oppilaitoksen opettajat keskuudessaan. Yhtenä uutena stipendimuotona keravalaisille kouluille, LC Kerava otti vuonna 2009 stipendiohjelmaan mukaan myös kädentaitojen palkitsemisen. Tämä stipendi on suunnattu ammattikouluille ja vastaaville oppilaitoksille.

Hakemuksen voi toimittaa klubin presidentille sähköisesti tällä lomakkeella